Autenticitet i turisme

Student thesis: Master Thesis and HD Thesis

  • Susanne Rous
  • Anne-Sofie Thorn
4. term, Tourism, Master (Master Programme)
Tilstedeværelsen af autencitet på turisme området er blevet belyst af adskillige forskere og diskussionen om hvorvidt autenticitet er opnåelig er endeløs. Dette speciale belyser de forskellige forskeres tilgange til autenticitet konceptet. Yderligere kategoriserer specialet disse tilgange på baggrund af en artikel af Wang, der benytter de filosofiske tilgange: objektivisme, konstruktivisme, post-modernisme og existentialisme og deres ide om autenticitet. På denne baggrund er en case og en interview undersøgelse blevet udført for at be- eller afkræfte hypotesen i starten af specialet, der placerer autenticitet i en post-moderne kontekst. Indenfor den post-moderne tilgang til autenticitet påstås det at autenticitet ikke eksisterer i turisme.
LanguageEnglish
Publication date2008
Number of pages90
Publishing institutionAalborg University
ID: 14387687