• Kathrine Vognsen
4. term, Learning and Innovative Change, Master (Master Programme)
Der tales meget om, hvordan vi får flere unge til at tage en uddannelse, og der er stor fokus på at unge ikke tabes på gulvet uddannelsesmæssigt i et stadigt mere krævende samfund. Specialet omhandler et studie omkring Den Særligt Tilrettelagte Ungdomsddannelse (STU) og beskriver nogle perspektiver omkring STU’ens betydning. Både for samfundet og for de unge, der befinder sig i gråzonen mellem at være normalt begavet og psykisk udviklingshæmmet i et samfund, hvor uddannelse og boglige færdigheder vægtes højt. Med udgangspunkt i professor Ove Kaj Pedersen beskrivelser af overgangen fra velfærdsat til konkurrencestat, kastes lys på en af det moderne samfunds store udfordringer.
LanguageDanish
Publication date29 May 2012
Number of pages76
ID: 63427283