Use of localized buildings: geocoding of BBR

Student thesis: Master thesis (including HD thesis)

  • Merete Landberg Grandjean
Dette projekt handler om anvendelse af stedfæstede bygninger. For at kunne anvende geokodningen, skal der være en velfungerende infrastruktur, en SDI, som styrer rammerne for indsamling, vedligeholdelse og distribution før anvendelse er muligt. SDI'en for stedfæstede bygninger beskrives ligeledes. Indsamlingen er sket i det landsdækkende geokodningsprojekt, hvor mere end 90 % af bygningerne registreret i BBR fik tilknyttet et koordinat, som er sikkert placeret indenfor bygningens geografiske udbredelse. Vedligeholdelsen varetages primært af kommunerne, men Udviklings- og Forenklingsstyrelsen arbejder også dagligt med kvalitetsforbedrende tiltag i BBR. Anvendelserne af BBR og af geokodningen er mange, og især er geokodningen effektiv til at forbedre datakvaliteten i BBR.
Projektet kigger også på fremtiden for geokodning af BBR, hvor enheder eller tekniske anlæg kunne være næste skridt.
LanguageDanish
Publication date10 Jan 2020
Number of pages75
External collaboratorAalborg Kommune
No Name vbn@aub.aau.dk
Information group
Silkeborg Kommune
No Name vbn@aub.aau.dk
Information group
København Kommune
No Name vbn@aub.aau.dk
Information group
Odense Kommune
No Name vbn@aub.aau.dk
Information group
ID: 319219100