• Belinda Holmlund Lauesen
Antallet af fødeafdelinger i Danmark er gået fra 70 til 23 på 30 år. Der har i samme periode også været et fald i antallet af børn der bliver født, men faldet har ikke været lige så stort som faldet i antallet af fødeafdelinger. Dette betyder at presset på den enkelte fødeafdeling er blevet større, men det har også haft den betydning at der er blevet længere imellem fødeafdelingerne. I Region Sjælland er der lukket 8 fødeafdelinger ud af 12, og da det arealmæssigt er en stor region, betyder lukningen at der er sket en stor ændring i hvor langt der er mellem fødeafdelingerne. Ved at anvende GIS-analyser undersøges der i dette speciale hvor meget tilgængeligheden til fødeafdelingerne i Region Sjælland har ændret sig for kvinder i den fødedygtige alder og hvordan det vil se ud i fremtiden.
LanguageDanish
Publication date2016
Number of pages75
ID: 227803292