• Rasmus de Lasson Vinther Christensen
  • Kasper Fonnesbæk
Følgende rapport omhandler en analyse og sammenligning af analytiske strømningsligninger med CFD-simuleringer af luftstrømningsforhold i en lavenergibolig ved anvendelse af naturlig ventilation. Rapporten indledes med en evaluering af indeklimaet i Bolig for livet ved målinger af boligens inde- og udeklimaforhold.

Herefter undersøges kølebehovet i boligens centrale opholdsrum, køkken-alrummet, ved opstilling og analyse af termiske simuleringsmodeller med naturlig ventilation. Simuleringsmodellerne af de termiske forhold i køkkenalrummet anvendes til udvælgelsesprocessen af 10 typiske situationer med kølebehov, som analyseres ud fra to overordnede ventilationsstrategier.

For hver situation med kølebehov i køkken-alrummet analyseres 10 forskellige vinduesudluftningsscenariers indvirken på lufthastigheds-, lufttemperatur- og luftstrømningsforhold i rummet ved anvendelse af
analytiske/empiriske strømningsligninger og CFD-simuleringer.
LanguageDanish
Publication date6 Jun 2014
Number of pages197
ID: 198594628