• Maria Simonsen
  • Majken Svendsen
4. term, Mathematics, Master (Master Programme)
Denne specialeafhandling benytter algebraisk netværkskodning til at undersøge muligheden for at optimere transmissionen af data i et netværk, og til at konstruere koder som er velegnet til fejlkorrigering. Gröbner-basis teori anvendes i første del til at fastsætte eksistensen af en løsning til et givent netværkskodningsproblem og til at undersøge sandsynligheden
for at finde en løsning til et vilkårligt netværkskodningsproblem. I anden del af rapporten præsenterer vi først KK-koden som kan fejlkorrigere ved hjælp af en minimumsafstandsdekoder.
denne kode når tilnærmelsesvis Singleton Grænsen. Efterfølgende modificeres KK-koden til MV-koden som kan fejlkorrigere ved liste-L-dekodning. Vi ser at MV-koden har en bedre fejlretningsevne
end KK-koden ved lave pakkehastigheder. Begge koder er konstrueret over ringen af lineariserede polynomier, hvorfor vi også præsenterer teori vedrørende disse.
LanguageDanish
Publication date1 Jun 2012
Number of pages151
Publishing institutionDepartment of Mathematical Sciences, Aalborg University
ID: 63452215