• Louise Bruun Plougmand
Vigtige ressourcer spildes, når affald dumpes eller afbrændes, hvilket er skadeligt for miljøet. For at finde en løsning herpå vil dette speciale afdække de primære barrierer til kildesortering af husholdningsaffald med særligt fokus på unges barrierer. Unge er den gruppe, der er dårligst til at kildesortere deres husholdningsaffald og da koncentrationen af unge er høj på kollegier, fokuserer dette studie på kollegier i Aalborg og at finde de initiativer, der kan overkomme de unges barrierer. Ved at øge antallet af unge, der kildesorterer deres husholdningsaffald, kan genanvendelsen af materialerne i affaldet øges og derved spares til produktionen af nye produkter. De metoder, der her benyttes til dataindsamling, er spørgeskemaer og fokusgruppeinterviews med kollegiebeboere, interviews med relevante aktører samt registrering af containere ved kollegierne. Herfra opnås viden omkring de unges barrierer samt hvilke initiativer, der kan overkomme disse barrierer. Kombinationen af disse metoder bidrager med både kvantitative og kvalitative data omkring nuværende status, barrierer og mulige løsninger.

Igennem dette studie kan det konkluderes, at kollegiebeboerne i Aalborg primært oplever mangel på viden omkring affaldssortering og manglende containere ved kollegierne som barrierer. Derfor foreslås det, at der først og fremmest etableres nemt tilgængelige containere til samtlige fraktioner ved alle kollegier i et design, der både informerer vha. billeder samt tydeliggør forskellen på containerne. Herudover er det nødvendigt at henvende sig direkte til de unge med sorteringsvejledninger samt digitale guides, hvor det er muligt at finde yderligere ogmere detaljerede informationer samt mulighed for at stille spørgsmål.

Barriererne og herved også løsningerne er ikke kun gældende for de unge i Aalborg, men kan relateres til unge i andre byer, hvorved analysen og løsningsforslag kan bruges som basis.
SpecialisationUrban Planning and Management
LanguageDanish
Publication date29 Jun 2018
Number of pages100
ID: 280559305