ADAS Horizon and Stopsight

Student thesis: Master thesis (including HD thesis)

  • Thomas Uhre Pedersen
I projektet søges det at sammenholde oversigtsforhold med en bils standselængde ved en given hastighed. I rapporten findes en gennemgang af teknologier, som kan tilpasses til den ønskede funktion. For at løse problemet foreslås en kombination af et kort med unikke punkter langs en vejmidte. Punkterne kan bruges som opslagsnøgle i en tabel, hvori den sikre hastighed på et given vejstrækning kan findes. Problemet søges løst vha. Arcgis. Derudover beskrives et system der kan formidle informationen ift. hvor en bil befinder sig på vejen. I problemløsningen indgår brug af overflademodel, vejkort, GNSS modtager, mv.
LanguageDanish
Publication date29 Mar 2012
Number of pages68
ID: 62107822