World Sustainability Centre: Afsluitdijk

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Charlotte Kjeldbjerg Jensen
4. semester, Arkitektur (cand.polyt.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
I april 2009 udskrev Sustainability Centre Foundation en
idékonkurrence omhandlende et udstillings- og forskningscenter
for bæredygtighed, World Sustainability Centre,
på dæmningen Afsluitdijk i Holland. Projektet, der
er dokumenteret i denne rapport, tager udgangspunkt i
denne konkurrence.
Idet centret skal beskæftige sig med bæredygtighed, er
der i dette projekt sat fokus på indeklima og energiforbrug.
Den valgte beliggenhed for World Sustainability
Centre er et forholdsvist øde område i Vadehavet, som
er præget af tidevandets skifte, hvilket danner ramme
for projektets løsningsforslag.
I projektet er landskabet omkring centret formgivet, så
det forandres i takt med tidevandet, og dette landskab
er forlænget over udstillingsdelen af centret, der strækker
sig ud mod naturen og havet. Forskningsdelen er derimod
beliggende i en høj bygning, også indeholdende hotel,
konference og restaurant, og fungerer dermed som
blikfang for centret, der kan ses fra flere kilometres
afstand.
SprogDansk
Udgivelsesdato9 jun. 2010
Antal sider175
Udgivende institutionAAU

Billeder

Fra oven.jpg
World Sustainability Centre set fra oven
Fra vand.jpg
World Sustainability Centre set fra Vadehavet
ID: 32640894