billede.JPG
  • Anders Fehrmann
  • Allan Madsen
  • Line Skov Hansen
Vores problemformulering for dette masterprojekt lyder således: Hvordan laves et didaktisk design for en workshop, som giver mulighed for at lærere på sigt, kan blive selv-programmerende i forhold til at anvende IKT i deres undervisning? Vi har forsøgt, at besvare dette spørgsmål med afsæt i et socio-kulturelt perspektiv på læring. Designet af den workshop vi endte op med har desuden fået indhold og form på baggrund af inter-view af undervisere, der har oplevet et turningpoint i forhold til at inddrage IKT i deres undervis-ning, observationer fra anden workshop, samt et webbaseret kompetence uddannelses forløb for bibliotekarer i USA. Workshoppen er blevet afprøvet for 13 lærere med henblik på at indsamle empiri, erfaringer og viden.  
SprogDansk
Udgivelsesdato2009
Antal sider206
Udgivende institutionAalborg Universitet
ID: 17600461