• Rikke Skov Præstgaard
  • Kristoffer Faurby Larsen
4. semester, Industrielt Design, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Formålet med dette projekt er at udvikle apparat, som kan hjælpe mod dehydrering af ældre i hjemmeplejen. Det er lavet, som et speciale projekt på kandidatuddannelsen Industrielt Design på Aalborg Universitet foråret 2023. Projektet forsøger at takle problematikken omkring ældre, som bliver dehydreret i hjemmeplejen, da det koster de danske kommuner op mod 50 mio. DKK om året. Projektets endelige problemformulering er: Hvordan skabes et produkt, som kan hjælpe SOSU-medarbejder, til at mindske antallet af ældre, som bliver dehydreret i hjemmeplejen? Med baggrund problemformulering, er det forsøgt gennem anvendelsen af flere forskellige design metoder fra design thinking at designe et produktforslag, som løser dette. Det har skabet produktforslaget W-meter, som er et apparat, der kan kvantificere forløbet for dehydrering af ældre i hjemmeplejen for SOSU-assistent. Sådan de kan yde den rette behandling, når det nødvendig. Ved at kvantificere forløbet forbedre det samarbejdet mellem SOSU-medarbejderne. Produktforslaget er designet sådan, at det inddrager den ældre i målingen af dehydrering, sådan det virker mindre indgribende på den ældre. Det opretholder den gode relation mellem den ældre SOSU-medarbejder, som forbedrer plejen. Det anslås, at produktforslaget vil kunne spare de danske kommunerne omkring 30 mio. DKK om året.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato31 maj 2023
Antal sider92
Ekstern samarbejdspartnerCacta
Co-Founder Mads Skak mads@cacta.dk
Anden
ID: 532351952