• Lasse Damtoft Nielsen
4. semester, Matematik-Økonomi (cand.scient.oecon.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
I dette projekt adresserer vi de praktiske aspekter af at løse problemet man står overfor når man skal planlægge ruter til saltspredning. Dette gør vi som et Capacitated Arc Routing Problem (CARP). Specifikt og baseret på samtaler med COWI og en gennemgang af den relevante litteratur, finder vi to primære mangler i den nuværende litteratur. Vi udvælger den vigtigste af disse som fokus for rapporten. Det er problemet med at antallet af gange et saltspredningskøretøj skal besøge et stykke vej for at servicere det afhænger det specifikke køretøj. Vi foreslå derefter en løsnings heuristik som kan håndtere denne type problem, altså bestemme hvilke veje der skal serviceres af hvilke køretøjer. Den foreslåede løsning gør brug af eksisterende metoder til de underproblemer der er velbeskrevne i litteraturen og introducere samtidig en måde at håndtere de potentielt flere besøg. Vi tuner løsningens parametre og tester den på noget test data fra litteraturen. Vi finder ud af at løsningen fungerer, og selvom der ikke eksisterer andre løsninger vi kan sammenligne vores resultater med så finder vi potentiale for yderligere forbedringer hvilket vi adresserer til sidst.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato2019
Antal sider28
Ekstern samarbejdspartnerCOWI A/S
Specialist Ulla Sørensen ulsn@cowi.com
Anden
ID: 317721006