• Anne Cathrine Hulthin Andersen
4. semester, Musikterapi, Kandidat (Kandidatuddannelse)

Dansk Abstract
Konteksten for denne afhandling var det musikterapeutiske forløb med en
4-årig dreng med autisme spektrum forstyrrelse. Specialet blev udført som et single-case-studie, der søgte at udvide eksisterende viden om den musik terapeutiske relation og forholdemåde.

For at få ny viden om dette fagområde, anvendte jeg kvalitative metoder baseret på hermeneutik og fænomenologi. En litteratur præsentation om børn med autisme spektrum forstyrrelse og nyere interventionsmetoder, der går ind for et en child-led (med udgangspunkt i barnets udtryk) tilgang, blev præsenteret. Derudover har jeg ekspliciteret mit syn på min egen modifikation af denne musikterapeutiske forholdemåde i den improvisatoriske musikterapi som læner sig op ad litteratur om en ”moving along” i psykoterapi, der bliver kaldt negotiation.

Gennem mikroanalyser blev det illustreret, hvordan forløbet mellem child-led og negotiation udspillede sig i musikterapien. Jeg konstaterede at jeg hele tiden skiftede mellem en child-led og negotiation tilgang.

Desuden tilføjede analysen og fortolkningen nye forforståelser om klientens kommunikative og sociale evner, og transskriptioner illustrerede, hvordan selv meget små interaktioner og fragmentariske møder kan tilføje mening til den musikterapeutiske relation.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato31 maj 2015
Antal sider52
ID: 213310216