• Louise Grann Nielsen
  • Betina Thilo
4. semester, Master i Sexologi (Efter- og videreuddannelse) (Masteruddannelse)
Sexologisk forskning rapporterer om manglende lyst, ophidselses- og orgasmeproblemer som tiltagende og omdiskuterede emner af særlig relevans for kvinder. Fra en mentalitetshistorisk synsvinkel har dette studie til sigte at undersøge, hvordan kulturelle fortællinger om kvindelighed påvirker kvinders tænkning og oplevelse af seksualitet og seksuel skamfølelse. Vi besvarer, hvordan kvinder oplever, at deres seksualitet bliver påvirket af sociokulturelle normer, hvis de stræber efter at leve op til seksuelle standarder og idealbilleder, samt hvordan disse narrativer om kvindelighed bliver igangsættende for skamfulde følelser og devaluering af selvet.
Data er indsamlet via semistrukturerede interviews fra et fænomenologisk ståsted. Der er udført seks interviews med kvinder fra to forskellige aldersgrupper. Resultaterne er delt op i tre temaer. Bearbejdning af empiri er sket via meningskondensering og herme-neutiske principper, hvorefter fundene er diskuteret med inddragelse af relevant teori og samfundsmæssige begreber samt forskningslitteratur af kvantitativ og kvalitativ art.
Afhandlingen konkluderer, at det tyder på, at sociokulturel skamfølelse har stor betydning for kvinders seksuelle råderum, og for hvordan kvinderne håndterer seksuelle problematikker.
Fremtidig forskning kunne med fordel fokusere mere på de dybtliggende internaliserede kulturelle faktorer. Hvis vi som kommende sexologer skal tage disse betragtninger alvorligt og vedkende os seksualitetens kompleksitet, må den kulturelle faktor vægtes på lige fod med de biologiske, psykologiske og sociale faktorer.
SprogDansk
Udgivelsesdato1 maj 2021
Antal sider70
ID: 410590639