Wave Star Energy

Studenteropgave: Professionsbachelor

  • Lars Meyer
7. semester, Elektronik og Elektroteknik, Diplomingeniør (Diplomuddannelse)
Dette projekt tager udgangspunkt i den fremtidige energikrise, som vil blive forårsaget af et større forbrug samt en begrænset mængde af fossile brændstoffer. Derfor forskes der i forskellige alternative energikilder, som kan afhjælpe krisen. I dette projekt fokuseres der på bølgeenergi fra verdenshavene, som har et energipotentiale på en tredjedel af verdenens nuværende energiforbrug. Mere konkret er fokus rettet mod et bølgeenergiprojekt ved navn Wave Star Energy. Wave Star Energy bygger på en idé om at skabe en vedvarende stabil og jævn energikilde. I projektet arbejdes der med en miniatureudgave (Wave Star armen) af Wave Star Energy. Der findes frem til, hvilken type af bølger Wave Star armen skal arbejde i og hvordan styresignaler, der optimerer energiudtaget, sandsynligvis vil se ud. Projektets formål er at udvikle en regulering, der gør det muligt at forske i, hvordan maksimal energiudbytte af Wave Star armen opnås. Regulatorerne skal kunne regulere vinklen af og moment i armen. For at kunne designe regulatorerne udarbejdes en matematisk model af Wave Star armen. Modellen indeholder blandt andet hydrodynamik og en tilpasning efter virkeligheden. Ud fra modellen designes en vinkelregulator og momentregulator ved hjælp af frekvensrespons-designmetoden. Vinkelregulatoren er implementeret på en terminal, som også kan opsamle data. Regulatoren er testet i praksis og overholder de opstillede krav. På denne måde skaber dette projekt gode betingelser for et videre arbejde med optimering af Wave Star armens energiudbytte. Opsummerende er der i projektet udarbejdet en model af Wave Star armen og designet en vinkelregulator og momentregulator. Vinkelregulatoren er blevet implementeret og testet til at virke efter hensigten.
SprogDansk
Udgivelsesdato2010
Antal sider111
Udgivende institutionLars Meyer
ID: 19104683