Walkability indeks i byer: Værktøj til screening af fodgængerforhold

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Morten Dietz Larsen
  • Thomas Rønberg
  • Benjamin Nielsen
4. semester, Veje og Trafik, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Som et alternativ til de eksisterende planlægningsværktøjer for fodgængere, undersøges en objektiv metode til prioritering af tiltag for fodgængere. Der udarbejdes et litteraturstudie som undersøger seks forskellige udenlandske walkability indeks. Disse beskriver i højere grad fodgængerpotentialet frem for at inkludere fysiske parametre. Det ønskes derfor at udarbejde et nyt objektivt walkability indeks der inkluderer parametre for fysiske forhold. Indekset anvendes på et projektområde der omfatter området indenfor Ringgaden i Aarhus, området inddeles i 35 zoner á 500 x 500 meter.

Der er i alt undersøgt 12 parametre hvoraf fem af parametrene er signifikante i forhold til antallet af fodgængerture. Flere af parametrene har negativ sammenhæng med antallet af ture, det er dog uvist om den negative sammenhæng er kausal eller tilfældig. En spørgeskemaundersøgelse danner grundlag for både opbygningen og valideringen af indekset, hvilket er en fejlkilde. Spørgeskemaundersøgelsen indeholder 419 besvarelser, hvilket betyder at de enkelte zoner ikke er repræsentative, hvorfor indekset rent statistisk er upålideligt. Grundet førnævnte udfordringer vurderes det udarbejdede indeks i højere grad at være et supplement til den nuværende planlægningspraksis, frem for et egentlig alternativ.
SprogDansk
Udgivelsesdato10 jun. 2021
Antal sider106
ID: 414316666