VVM for husdyrbrug og de nye kommuner

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Lene Trelle Christiansen
Nærværende speciale omhandler VVM for husdyrbrug, kommunalreformen og de nye kommuner. Rapporten tager blandt andet sit udspring i den debat, der har været på området inden kommunalreformen trådte i kraft. Med kommunalreformen er VVM som ansvarsområde overgået fra amterne til kommunerne og ved samme lejlighed er der kommet en ny lov for husdyrbrug. Formålet med rapporten er at besvare problemformuleringen, som lyder: Hvilke faglige kompetencer og proceskompetencer skal være til stede i kommunerne til at varetage ansvaret med at udføre VVM for husdyrbrug og er de til stede i dag? Hvordan opnås disse faglige kompetencer og proceskompetencer hvis de ikke er til stede i kommunerne? Baggrund for rapporten er en række telefoninterviews med omkring halvdelen af de nye danske kommuner. På baggrund af den foretagne analyse i rapporten vurderes det at de nødvendige kompetencer i høj grad er til stede i de adspurgte kommuner og at der er en række måder hvorpå eventuelle manglende kompetencer kan indhentes eller oparbejdes. Resultaterne af undersøgelsen er sammenholdt med en model for implementeringsteori og ud fra denne tegner der ser flere mulige problemer for implementeringen af lovgivningen fremover.
SprogDansk
Udgivelsesdato2007
Antal sider59
Udgivende institutionInstitut for samfundsudvikling og planlægning, Aalborg Universitet
ID: 10162791