Vurdering og beskatning af fast ejendom i Danmark og Sverige

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Lars Christian Nemeth Berg
4. semester, Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Problemstillingen vedrører problemer med det nuværende system for vurdering og beskatning af fast ejendom i Danmark.
Formålet med projektet er i denne sammenhæng at undersøge, hvordan systemerne for vurdering og beskatning af fast ejendom i Danmark og Sverige er opbygget samt at indsamle data om ejendomsmassen og skatteprovenuerne i begge lande, så sammenligninger kan foretages. Formålet er også at undersøge, hvilke fordele og ulemper der findes i det danske system, samt hvordan det kan udvikles.
Resultatet af undersøgelserne viser, at ejendomsskatterne i Danmark spiller en vigtigere rolle for den samlede økonomi end i Sverige. Resultatet er også, at det danske system kan forbedres gennem ændringer.
SprogDansk
Udgivelsesdato11 jun. 2013
Antal sider96
ID: 77437310