• Tore Maurset
  • Øivind Gård
4. semester, Indeklima og Energi, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Konsentrat I oppgaven beregnes den termiske komforten i nærheten av glassflater ved vinterforhold ved hjelp av ISO 7730:2005. Det undersøkes hvordan U-verdien til vindusglass, temperaturforhold og høyden på vindusglass påvirker den termiske komforten. Beregningsmetoden i ISO 7730:2005 for vurdering av termisk komfort blir også vurdert. Det ble gjennomført en spørreundersøkelse med 30 personer, for å undersøke om det er gjensidig påvirkning mellom generell termisk diskomfort og lokal termisk diskomfort. Komforten ved vindusglasset med U-verdi på 1,2 W/m2K var påvirket av utetemperatur, mens komforten ved vindusglasset med U-verdi på 0,4 W/m2K var lite påvirket av utetemperatur. Av resultatene fra spørreundersøkelsen ble det registrert forskjell mellom middelverdiene for beregnet- og opplevd komfort. Studentenes funn er at folk opplevde de termiske omgivelsene kaldere enn det som ble beregnet av komfortloggeren, men forskjellen er ikke signifikant med et signifikansnivå på 5 %. Dette kan forklares med at for få personer deltok i undersøkelsen og at det var stor spredning i resultatene grunnet syvtrinns oppløsning på PMV-skalaen (ISO 7730: 2005). Studentenes mistanke om at det er en gjensidig påvirkning mellom generell termisk diskomfort og lokal termisk diskomfort står sterkere, selv om statistikken sier at forskjellen ikke er signifikant.
SprogNorsk
Udgivelsesdato2009
Antal sider88
Udgivende institutionAalborg Universitet
ID: 18760215