• Christian Møller Wollesen
4. semester , Sundhedsteknologi (cand.polyt.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Introduktion: Interoperabilitet (IoP) mellem informationssystemer, kan klassificeres vha. taksonomi. Manglen på en gængs metode til at præcisere IoP-graden, gør det svært at sammenligne informatiske studiers resultater. HL7 Fast Health nteroperability Ressources (FHIR) er en IoP-standard, der anvendes som grundlag for økosystemer af applikationer til håndtering af sundhedsdata.
Metode: Studiet besvarede problemformuleringen: “Hvad er de indholdsmæssige og funktionelle konsekvenser, for klinisk data, i forbindelse med at opnå forskellige niveauer af interoperabilitet i et FHIR økosystem?” Analysen hertil, grundede i “ISO 12967-1:2011 HISA specifikationsproceduren”. Fokuserede spørgsmål afdækkede ISO-standardens synspunkter: Virksomhed, Information og Datamatisk samt et foresl°aet “Udviklersynspunkt”, til teknologirelaterede konsekvenser. Alle synspunkter analyseredes for de tre niveauer af IoP: “Teknisk og syntaktisk -”(TSI), “Delvis semantisk -”(DSI) og “Komplet semantisk -”(KSI) IoP.
Resultat: TSI medførte problematisk patientidentifikation, grundet manglende mulighed for maskinel anvendelse. DSI medførte både frihed og sammenhæng i data, sammen med maskinel anvendelse af fælles data. KSI medførte minimal frihed, men fuldstændig deling af data til anvendelse i avancerede applikationer, p°a tværs af økosystemets domæner.
Diskussion og konklusion: Anvendelsen af den foreslåede metode og det matematisk udtryk for den semantiske IoP gjorde det mulig at opgøre de indholdsmæssige og funktionelle konsekvenser for klinisk data. Beregningsmetoden er dog sensitiv, ved anvendelse p°a små datamodeller. Det kan konkluderes at den foreslåede metode kan anvendes til at opgøre de indholdsmæssige og funktionelle konsekvenser for klinisk data.
SprogDansk
Udgivelsesdato7 jun. 2017
Antal sider67
Ekstern samarbejdspartnerSystematic A/S
Lead Architect Torben Hagensen torben.mejlvang.hagensen@systematic.com
Informantgruppe
ID: 259315253