Virksomhedernes konkurrencesituation på internettet

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Morten Schuster Andersen
  • Jens Halgaard Nielsen
4. semester, Humanistisk Informatik - Cand IT (Kandidatuddannelse)
Denne afhandling inddrager en række forskellige kilder med henblik på i første om-gang at analysere den moderne forbruger på internettet, der benytter mediets mulighe-der for at afsøge markedet og diskutere med andre forbrugere. Denne forbrugerklasse bliver på baggrund af et historisk rids benævnt den bevidste forbruger. Afhandlingen gennemgår derefter en række fremtidsvisioner og statistik og afslutter denne del med udarbejdelsen af en interviewguide, som efterfølgende benyttes ved fire interviews med udvalgte onlinevirksomheder. Konklusionerne er blandt andet at den bevidste forbruger eksisterer, men i varierende omfang indenfor forskellige brancher. Det er således nødvendigt, at forskellige virk-somheder benytter individuelle løsninger i forsøget på at tiltrække de bevidste forbru-gere. Samlet set konkluderes det dog på baggrund af de tilgængelige kilder, at danske virksomheder generelt ikke er tilstrækkelig bevidste om at udnytte internetmediets muligheder. I perspektiveringen ligges der op til, at denne afhandling kan udgøre fun-damentet for en videre segmentering i forskellige forbrugertyper.
SprogDansk
Udgivelsesdato2004
Antal sider145
Udgivende institutionAalborg Universitet
ID: 6147225