• Asyah Riaz
  • Ditte Munk Magnussen
4. semester, Socialt Arbejde, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Specialet tager udgangspunkt i den social økonomiske virksomhed C:NTACT. Der undersøges hvilken betydning virkelighedsteater har som socialt arbejde for unge udsatte. Det empiriske afsæt er 6 kvalitative individulle semistrukturerede interviews med tidligere deltagre, samt 2 kvalitative interviews med direktøren og en teaterinstruktør. Af teori inddrages Mikhail Bakhtin, Paulo Freire samt begreber fra narrativ praksis teori.
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2018
Antal sider118
ID: 280205240