Virale reklamer - Et konceptuelt studie i effektmåling af viral marketing

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Anders Damm Christensen
  • Thomas Ramdal
4. semester (INF10 - speciale), Informatik, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Nærværende speciale er udarbejdet under temarammen "Internettet som medie". Rapporten dokumenterer arbejdet med at analysere og begribe fænomenet viral marketing, analysere content communities med henblik på afdækning af hvordan effektmåling af viral marketing kan udvikles til at give et adækvat billede af en viral kampagnes succes samt design af et koncept for effektmåling og udvikling af en prototype til visualisering af denne måling. Som led i at begribe viral marketing har vi foretaget en teoretisk analyse af begrebet i forhold til internetmediet og Marshall McLuhans teknologiforståelse, kulturel produktion og Richard Dawkins teori om kulturel overlevering i form af memer, sociale mekanismer med afsæt i Georg Simmels forståelse af sociability samt produktion af oplevelser. En genreanalyse af de ti største communities på internettet har afdækket en række uudnyttede muligheder i forhold til effektmåling af viral marketing. På baggrund disse uudnyttede muligheder udvikles et koncept med tilhørende prototype der vurderes at give en mere adækvat effektmåling af viral marketing.
SprogDansk
Udgivelsesdatojun. 2007
ID: 61070960