Video i sykepleieutdanningens øvingslaboratorium

Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  • Ivar Myhren
Oppgavens formål er å undersøke forutsetningene for å ta i bruk video som artefakt for læreprosesser i sykepleieutdanningens øvingslaboratorier. Tanken er at oppgaven kan bidra til å initiere endringsprossesser i dette læringsmiljøet. Oppgaven består av tre deler. Den første beskriver hvilke problemstillinger sykpleierutdanningen står overfor i dag med vekt på utvikling av studentenes kompetanse i praktiske sykepleieferdigheter og med vekt på aktuell læringsteori. Den andre delen er å utvikle et forslag til didaktisk design hvor videoopptak utgjør et sentralt medium for understøtting av læring i et praksisfelleskap. Den tredje delen består av et pilotforsøk med dette designet i del to som utgangspunkt. Videoanalyse ble benyttet som undersøkelsesmetode.
SprogNorsk
Udgivelsesdato2005
Antal sider67
Udgivende institutionAalborg Universitet
ID: 6147124