Videndeling via intranet? - Ja måske

Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  • Ulrik Esman Andersen
  • Orla Nielsen
  • Lars Borg
  • Hans Damgård Kristensen
Rapporten søger svar på spørgsmålet om hvilke barrierer og potentialer der eksisterer for at der finder reel videndeling sted i Gedved-skolernes ITMF-projekt 2003. Gennem en teoretisk indkredsning af et relevant videndelingsbegreb i forhold til lærernes kompetenceudvikling undersøges sammenhængen mellem vidensbegreber, læringsformer, samarbejdspraksis og videndeling ved hjælp af it. Den teoretiske indkredsning sammenholdes med en empirisk undersøgelse og analyse af potentialer og barrierer for videndeling via SkoleIntra på skolerne i Gedved Kommune. I afsøgningen af et relevant videndelingsbegreb stilles en kognitivistisk opfattelse af viden over for en socialkonstruktivistisk og forskellige læringsbegreber analyseres med vægt på en erfaringsbaseret kollaborativ læring medieret af intranet. Der fokuseres på Nonakas opfattelse af ekspliciteret tavs viden, som kombineres og internaliseres til ny tavs viden hos en anden person lige som lærernes kompetenceudvikling ses i relation til lave og Wengers begreber om Situeret Læring. Endelig sammenholdes de teoretiske begreber med erfaringerne fra Gedved, hvor fire grupperpå hver skole har delt informationer og redskaber om skole-hjemsamarbejde, logbog og årsplaner, samarbejde med skolebiblioteket om IKT og udveksling af undervisningforløb. Rapporten konkluderer bl.a. at videndeling via intranet kræver en stor grad af skriftlighed for at kunne medvirke til øget bevidsthed og refleksion, det er nødvendigt med en omfattende diskussion og dialog for at kunne udvikle undervisningen sammen og man kan i praksis ikke udveksle viden med hinanden, men man kan dele redskaber som idéer, tanker og erfaringer, som kan tolkes og anvendes i tilrettelæggelsen af undervisning.
SprogDansk
Udgivelsesdato2004
Antal sider80
Udgivende institutionAalborg Universitet
ID: 6147047