• Charlotte Bjørck Fabricius
Dette masterspeciale er fremstillet med det formål at undersøge hvilken viden der allerede findes om praksisfaglighed i udskolingslærernes handlinger, men også hvordan denne viden kan blive en reflekteret del af deres handlekompetence. Undervisningsministeriet har offentliggjort en national strategi med initiativer, der skal styrke praksisfagligheden for elever i udskolingen i den danske grundskole. Dette har indflydelse på undervisnings- og læreprocesser, men påvirker også den måde udskolingslærere og deres praksisfælleskaber forstår og tilgår læring. Noget af projektets teoretiske ramme er baseret på teori af Donald Schöns læringsteori om viden-i-handling og refleksion-i-handling. Data var primært indhentet på bagrund af kvalitative semistrukturerede interviews af udskolingslærere. Den klassiske interviewmetode blev innoveret ved at lave opsamling på interviewspørgsmål gennem en æstetisk fotoøvelse, i forsøget på at give lærerne et artefakt med metaforer, de kunne reflektere ud fra. De konkluderede resultater og tegn på læringsbarrierer blev brugt som forslag til inspiration for speciel vejledning, redskaber og en didaktisk metode til at tilgå praksisfalighed i undervisningen.
SpecialiseringsretningInnovation og Kreativt Læringsdesign (KREA)
SprogDansk
Udgivelsesdato3 jan. 2020
Antal sider96
ID: 318708030