• Sara Signe Haghbin
4. semester, Master i Sexologi (Efter- og videreuddannelse) (Masteruddannelse)
I denne masterafhandling kigges der nærmere på mænd, der har sex med mænd, og hvad deres subkulturelle fællesskaber betyder for tilegnelsen og anvendelsen af viden om sikker sex. Datagrundlaget består af kvalitative interviews med to informanter, som færdes på app’en Grindr henholdsvis i lædermiljøet. Den teoretiske ramme, som resultaterne sammenholdes med, er Antonovskys copingteori om oplevelse af sammenhæng samt Beckers stemplingsteori om outsideren.
SprogDansk
Udgivelsesdato2019
Antal sider52
ID: 303001004