• Anne Gro Stensgaard
4. semester, By, Bolig og Bosætning, kandidat (Kandidatuddannelse)
Husene i Almenbolig+ er en populær boligtype, som ligger i et urbant vækstcenter, hvilket i høj grad er med til at gøre dem attraktive. Da beboerne selv står for driften og har muligheden for at præge deres boligerne, skabes en højgrad af ejerskabsfølelse til boligområdet. Almenbolig+´s sociale interaktioner og hverdagsrutiner karakteriseret ved at være præget fællesskab, som både handler om sociale arrangementer, det praktiske fællesskab og en række hverdagslige møder og samvær.
Frihed, tryghed, fællesskab, individualitet, ejerskab og genkendelig er nogle af de kvaliteter, som beboerne tilskriver Almenbolig+ og som er med til at knytte dem til stedet.
Teori: John Agnew, Doreen Massey, Marianne Gullestad, Anne Buttimer, David Seamon, Zygmunt Baumann mfl.
Fænomenologisk, konstruktivistisk.
Kvalitative interviews.
SprogDansk
Udgivelsesdato7 aug. 2014
Antal sider79
ID: 202019524