Vejrettens beskyttelse: En afvejning af modstandsdygtighed

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Karen Fentz Østergaard
  • Trine Lindskov
4. semester, Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Nærværende specialeafhandling behandler problemfeltet omkring vejrettigheders beskyttelse. Projektet søger at klarlægge og analysere de aspekter, som omgiver og kan have indflydelse på beskyttelsen af vejrettigheder. Derfor tages der udgangspunkt i vejrettens skabelsesgrundlag efterfulgt af en analyse af de forskellige beskyttelsesformer. Derpå analyseres, hvordan vejretten, som er blevet stiftet og beskyttet, alligevel kan forandres og muligvis helt ophøre. Analyserne danner slutteligt grundlag for en analyse og vurdering af vejrettens modstandsdygtighed. Med fokus på en række domme, som tager stilling til udfaldet af retssager, hvor vejrettigheder med specifikke beskyttelsesformer er omtvistet, analyseres beskyttelsernes praktiske udstrækning. Ved analyse af retspraksis samt inddragelse af forudgående analyser bliver det muligt at fastslå beskyttelsernes individuelle indflydelse på vejrettighedernes standhaftighed. Specialeafhandlingen indeholder således en dybdeborende undersøgelse af, hvad beskyttelse af en vejret egentlig vil sige. Herunder, hvilken indvirkning aspekterne, der omgiver beskyttelsen af vejrettigheder, har på beskyttelsens udstrækning.
SprogDansk
Udgivelsesdato25 jun. 2013
Antal sider108
ID: 77437841