Vejrets indvirkning på bilisters hastighedsvalg

Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  • Jeppe Hovaldt Jørgensen
4. semester, Veje og Trafik, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Dette afgangsprojekt har til formål at undersøge, hvilken påvirkning frostvejr og vådt føre har på bilisters hastighedsvalg. I rapporten anvendes Floating Car Data fra forskningsprojektet ITS Platform og vejrdata fra målestationer til at undersøge projektets problemstilling. I dette projekt er der taget udgangspunkt i 15 Nordjyske lokaliteter, som dækker over 27.000 ture fordelt på 342 bilister henover en måleperiode fra april 2010 til december 2012.
Resultaterne af undersøgelsen viser, at bilisterne nedsætter deres hastighed med 2-3 km/t, som følge af frostvejr eller vådt føre. Kombinationen mellem frostvejr og vådt føre giver i undersøgelsen hastighedsnedsættelser mellem 5-20 km/t. Analysen viser også, at bilisterne er mere tilbøjelig til at nedsætte deres hastighed, som følge af en våd vej end den temperatur som de kører i. Undersøgelsen kan ikke indikere om de fundne resultater er en valid hastighedstilpasning i forhold til sikker kørsel under de undersøgte forhold.
SprogDansk
Udgivelsesdato7 jun. 2019
Antal sider68
Ekstern samarbejdspartnerVejdirektoratet
No Name vbn@aub.aau.dk
Informantgruppe
ID: 305326392