• Christian Helle Møller
  • Lars Hjort Madsen
  • Thomas Schiøler Hansen
4. semester, Byggeledelse (cand.tech.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Det foreliggende kandidatspeciale undersøger hvilke indsatsområder som de mellemstore danske entreprenørvirksomheder, skal forbedre for at opnå Balanceret vækst samt i hvilken rækkefølge indsatsområderne skal prioriteres.

Baggrunden for undersøgelsen ”Vejen til Balanceret vækst” er at byggeaktiviteten i den danske bygge- og anlægsbranche er stigende og at virksomhederne i større grad skal have fokus på Balanceret vækst og ikke blot fokusere på omsætningsvækst, således at der bliver flere store virksomheder som kan give tilbud på store byggeprojekter. Dette er blevet synliggjort gennem en økonomisk analyse, hvor virksomhedernes økonomiske nøgletal er blevet analyseret for at undersøge om virksomhederne er økonomisk rustet til vækst. For yderligere at undersøge emnet har specialegruppen gjort brug af både kvalitative og kvantitative undersøgelser. Den kvantitative dataundersøgelse udmøntede sig i en spørgeskemaundersøgelse som dannede grundlaget for rapportens oplysninger, hvorimod den kvalitative del blev udført som interviews med eksperter inden for området, som vurderede resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen. Resultaterne førte efterfølgende til en statistisk undersøgelse af indsatsområderne for at kunne be- eller afkræfte hypoteserne samt at undersøge forskellen mellem de mellemstore entreprenørvirksomheders præstationer.

På baggrund af ovenstående oplysninger er der fremsat en problemformulering, som definerer specialerapportens undersøgelse med henblik på at udarbejde en vejledning i løsningsforslaget, som de mellemstore entreprenørvirksomheder skal tage udgangspunkt i, for at opnå Balanceret vækst.

Afslutningsvis i rapporten er der inkluderet en dybdegående diskussion, samt en perspektivering, som synliggør mulige emner til fremtidige studier.
SprogDansk
Udgivelsesdato6 jan. 2016
Antal sider117
ID: 225245558