Vedligehold i forsvaret: et studie af forsvarets vedligeholdelsestjeneste

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Christian Elkjær Hedegaard
  • Kasper Poulsen
4. semester, Virksomhedssystemer, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Kandidatspecialet udspringer af et ønske om at
undersøge, hvordan man bedst tilgår styringsopgaven
ved vedligehold i en virksomhed, som selv
varetager vedligehold af eget materiel. Der tages
udgangspunkt i forsvaret - og heri konkret hærens
3. vedligeholdelsesbataljon på Aalborg kasserner.
På baggrund af en gennemgang af eksisterende
litteratur omkring emnet vedligehold, interviews
med medarbejdere i bataljonen og udtræk fra
forsvarets ERP system, beskrives tilgangen til
vedligehold i forsvaret indenfor fire områder;
måden hvorpå man organiserer sig, den valgte
vedligeholdelsesstrategi, styringen af reservedele
og måden hvorpå man styrer vedligehold.
Indenfor hvert af de fire områder præsenteres
udover en beskrivelse også ét eller flere
forbedringspotentialer og eventuelle løsningsforslag
hertil. Iblandt disse løsningsforslag er både
helt konkrete forslag, og mere retningsgivende
forslag som man bør arbejde videre med.
Betragtningerne gjort igennem arbejdet med 3.
vedligeholdelsesbataljon er slutteligt sammenfattet
til fire overordnede styringsprincipper, som
det anbefales forsvaret at tilstræbe for at opnå en
mere effektiv vedligeholdstjeneste. Principperne
er: Simplificér arbejdsgange, udnyttelse af stordriftsfordele,
front office til back office samt organisatorisk
og faktabaseret viden.
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2012
Antal sider109
ID: 63503074