Vedkommende natur - i et alment boligområde

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Susanne Jensen
4. semester, Urbant Design (cand.polyt)., Kandidat (Kandidatuddannelse)
Projektet omhandler omdannelse af landskabet i et alment boligområde i Aarhus. Formålet er at give området mere værdi for beboere i og omkring det almene bolig område.
Landskabet omdannes fra at være en ensformig stor plæne, til et landskab med varieret beplantning og anvendelse. Variationen i landskabet er skabt ved at inddele landskabet i grønne bånd med forskellig anvendelse, disse ligger under temaet urban farming, hvor beboerne har mulighed for at dyrke egne grønsager og frugter. Dette give landskabet både nyttemæssig og rekreativ værdi. En større del af området får karakter af at være en offentlig park, som forbindes til en nærtliggende letbane station. Herved vil området også være til gavn for beboere i resten af bydelen.
SprogDansk
Udgivelsesdato13 jun. 2013
Antal sider74
ID: 65219327