Værditabsordningen - Fremmes den lokale opbakning til vindmøller?

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Andreas Hodal
  • Jesper Nielsen
4. semester, Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Værditabsordningen sikrer at ejere af fast ejendom, der bliver naboer til vindmøller, kan få erstatning for værditab på deres ejendom. Ordningen supplerer den almindelige naboret og udgør en særordning inden for miljøretten. I henhold til VE-lovens formål skal ordningen være med til at fremme vedvarende energi i Danmark. Det er noget usikkert om den gør det. Dette speciale viser, at dens effekt blandt naboerne til vindmøller er noget tvivlsom. De tilkendte erstatninger anses, blandt naboerne, for at være ganske utilstrækkelige og der spores en vis uoverensstemmelse mellem ordningens formål og naboernes opfattelse af dette. Specialet angiver en ændret proceduregang med hensyn til værditabsordningen, med henblik på at sikre forståelse af Taksationsmyndigheden funktion. Rapporten rummer desuden en mulig form for supplerende information til de naboer, der kommer til at bo tæt på en vindmølle. Informationen skal være med til at øge bevidstheden om ordningens funktion og formål, og dermed øge tilfredsheden blandt naboerne.
SprogDansk
Udgivelsesdato7 jun. 2012
Antal sider97
ID: 63621549