• Pernille Holm
7. semester, Byggeri og anlæg, Diplomingeniør (Diplomuddannelse)
Det følgende diplomafgangsprojekt omhandler uvedkommende vand i kloaksystemer. Projektet er to-delt og består af et litteraturstudie og et databehandlingafsnit. Derudover indeholder projektet et bilags-afsnit.

I litteraturstudiet er det fundet, at uvedkommende vand er et væsentligt problem i flere forsyninger rundt om i Danmark. Af de undersøgte forsyninger udgør uvedkommende vand fra 24\% op til 65\% af årsmængden på rensningsanlæggene. Hovedårsagen til uvedkommende vand er indsivning, men også fejlkoblinger i separate kloaksystemer kan give anledning til en væsentlig andel af det uvedkommende vand. Forsyningerne erfarer, at 2\% til 10\% af alle separatkloakerede ejendomme er behæftet med fejl.

Igennem databehandlingsafsnittet er det fundet, at uvedkommende vand i Grindsted, Aalborg Kommune, udgør mellem 46\% og 64\% af de totale pumpede mængder for årene 2015-2018.

I forbindelse med dimensionering af det nye spildevandssystem til byen er det fundet, at fejlkoblinger kan få stor betydning for spildevandssystemets kapacitet. Samtidig viser undersøgelsen, at selv små fejlkoblingsandele kan forbedre systemets selvrensningsevne betydeligt. Derfor er det vurderet, at fejlkoblingsandelene bør holdes på et minimum, men at lidt uvedkommende vand i systemet kan forbedre visse driftbetingelser.
SpecialiseringsretningVand og miljø
SprogDansk
Udgivelsesdato17 jan. 2019
Antal sider101
Ekstern samarbejdspartnerOrbicon A/S
Kontaktperson Kasper Degn Laden kala@orbicon.dk
Praktiksted
ID: 293743609