• Henriette Troelsgaard Pedersen
4. semester, Kriminologi, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Denne undersøgelse belyser utryghed i forhold til kriminalitet i USA. Undersøgelsens problemformulerig handler om at forstå oplevelsen af utryghed i forhold til kriminalitet, og hvordan befolkningen håndtere kriminaliteten i hverdagslivet. Undersøgelsen er opdelt i to dele. Den første del undersøger faktorer relateret til utryghed i forhold til kriminalitet, mens den anden del undersøger adfærdsmæssige reaktioner på kriminalitet. Formålet med undersøgelsen er, at bidrage til viden om utryghed i forhold til kriminalitet fra befolkningens perspektiver.

Det empiriske materiale er baseret på en kvalitativ undersøgelse med otte interviews med beboere fra tre udsatte boligområder i San Fransisco. Interviewene består af både semistruktureret interviews og computerstøttede interviews, suppleret med fotografier som dokumentation.

Den teoretiske ramme er baseret på et social kontrol perspektiv, inkluderet social desorganisering, broken windows, hverdagsrutiner, og situationel kriminalitetsforebyggelse. Denne tilgang er karakteriseret, som miljømæssig kriminologi, der fokusere på muligheden for, at begå kriminalitet.

Denne undersøgelse konkludere, at utryghed i forhold til kriminalitet er et komplekst samfundsproblem. Undersøgelsen viser, at et sammenbrud af social kontrol, miljømæssige forhold, som oversigtsforhold og tegn på uorden, relateret til fysiske og sociale faktorer, skaber utryghed i forhold til kriminalitet. Herudover skaber kategoriseringer og medier utryghed i forhold til kriminalitet. Undersøgelsen konkludere desuden, at utryghed i forhold til kriminalitet og kriminalitet håndteres gennem undgående adfærd, beskyttende adfærd og informationsorienteret adfærd. Disse adfærdsmæssige reaktioner er indlært adfærd, der medvirker til at beboerne kan færdes i udsatte boligområder.
SprogDansk
Udgivelsesdato1 aug. 2016
Antal sider96
ID: 237970402