• Rasmus Thimm
4. semester, By-, Energi- og Miljøplanlægning, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Befolkningstallet er stigende globalt og denne faktor, kombineret med en voksende middelklasse, ligger pres på verdens lande for at øge produktionen af afgrøder. Dette er især tilfældet i Afrika. En måde at øge produktionen på er ved hjælp af kunstvanding, og det kan bl.a. ske ved at opføre dæmninger. Disse har dog uheldigvis ofte negative påvirkninger på både miljø og mennesker. Derfor er denne type projekter oftest underlagt miljøvurderinger, der har til formål at finde og afhjælpe disse negative konsekvenser. Desværre mangler der tit fyldestgørende data i især udviklingslande, og her kan et værktøj som telemåling med satellitter være behjælpeligt.
Dette speciale udforsker derfor mulighederne for at anvende satellitbilleder til miljøvurderinger i landbrugsområder. Studiet anvender et case område i det sydvestlige Tanzania, og fire forskellige telemålingsanalyser udføres: undersøgelse af arealanvendelse, vegetations indeks’ (NDVI) tidsserie over plantevæksten, kortlægning af tørtidsafgrøder samt undersøgelse af forskelle i produktiviteten af marker i projektområdet.
Analysen udføres ved hjælp af det ”cloud” baserede Google Earth Engine, som er en geografisk informationssoftware, der anvender Googles enorme computerkapacitet fra deres datacentre. Dette gør det muligt at arbejde med et stort antal satellitbilleder, hvilket er med til at forbedre analysernes præcision. Det gør det samtidigt lettere og hurtigere at bearbejde dataene.
Resultaterne viser, at halvdelen af projektområdet er udgjort af marker, og præcisionen af disse landtype klassificeringer er alle nær 100% med undtagelse af bebyggede områder, hvilket indikerer at yderligere målinger kunne være nødvendige for præcist at beskrive denne overfladetype. Der er samtidig et sammenfald mellem områder, der er identificeret som havende tørtidsafgrøder og områder, der er målt til at have en høj produktivitet, hvilket kan indikere at disse jorder muligvis har bedre vækstbetingelser og/eller at andre og bedre landbrugsmetoder anvendes her. Imidlertid er mængden af identificerede tørtidsafgrøder kun 1/3 af hvad andre kilder angiver, hvilket kan antyde at dette område har brug for nye målinger og mere dybdegående undersøgelser. Ydermere viser resultaterne, at det kan være fordelagtigt at undersøge bedre metoder til at filtrere skyer væk fra billederne. Endeligt anbefales det også at telemålings analyserne bliver valideret med feltundersøgelser i det givne projektområde.
Det anerkendes også at adskillige problemer eksisterer i forhold til miljøvurderinger i udviklingslande og brug af telemåling i denne forbindelse. Nogle af disse problemer kan afhjælpes ved hjælp af telemåling, men adskillige kræver anderledes og komplekse løsninger, da det er omfattende problemer som f.eks. fattigdom, mangel på offentlige institutioner, korruption m.m., der ligger til grund for det. Men brugen af telemåling vurderes stadig til at have en vigtig rolle at spille for at opnå bedre miljøvurderinger og i beskyttelsen af mennesker, natur og miljø.
SpecialiseringsretningMiljøledelse og bæredygtighed
SprogEngelsk
Udgivelsesdato3 jun. 2019
Antal sider55
Ekstern samarbejdspartnerMulticonsult
Rasmus M. Liebig-Andersen rasmus.meyer.andersen@multiconsult.no
Praktiksted
ID: 305020907