• Marianne Roed Abrahamsen
4. semester, Europæiske Studier, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Migration fra mindre til større byer i Grønland er en trend. Som et case på urbanisering, har den seneste udvikling vist en stigende tendens til at der sker en vandring til Nuuk fra andre byer i Grønland. I litteraturen er politiske, sociale, økonomiske og historiske faktorer ofte beskrevet som værende årsager til urbanisering i Grønland. En litteratursøgning inden for emnet viser, at der ikke er mange forskningsstudier der er baseret på kvalitative interviewstudier inden for folks subjektive motivationer for at flytte. I dette speciale anses det som et vigtigt bidrag at undersøge urbanisering nærmere i form af et kvalitativt studie, og der argumenteres for, at der herigennem kan udledes viden omkring hvorfor folk vælger at flytte. Med et interviewstudie af folks motivationer for tilflytning til Nuuk er formålet med dette speciale at bidrage med et kvalitativt perspektiv på emnet urbanisering i Grønland.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato31 maj 2019
Antal sider120
Ekstern samarbejdspartnerArctic Consensus
No Name vbn@aub.aau.dk
Anden

Billeder

20190314_160403.jpg
Urbanization in Greenland
Urbanisering i Grønland
ID: 304742169