Urban klimatilpasning med lokal afledning af regnvand

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Andreas Kvist Fredberg
  • Magnus Hvarregaard Pedersen
4. semester, Vand og Miljø (cand.polyt.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
I denne rapport udvikles værktøjer og metoder, som kan anvendes i forbindelse med design af danske anlæg med lokal afledning af regnvand (LAR). Det undersøges, hvordan LAR-anlæg kan dimensioneres efter den hydrauliske belastning samt den stofmæssige belastning fra regnvandsafstrømningen. Der udarbejdes et screeningsværktøj, som kan indikere potentialet for LAR-anlæg med nedsivning.

Til at dimensionere LAR-anlæg baseret på den hydrauliske belastning, er et nyt LAR-dimensioneringsprogram udviklet. Programmet anvender historiske regndata til at dimensionere størrelsen på LAR-anlæggene samt bestemme den tilhørende gentagelsesperiode for overløb. I programmet inkluderes effekten af koblede regnhændelser samt muligheden for at serie- og parallelforbinde anlæg.
Til at dimensionere anlæggene i forhold til den stofmæssige belastning, benyttes en filterjord til at tilbageholde stoffer.

Der præsenteres en anbefaling til sammensætningen af en filterjord til LAR-anlæg samt en metode til at estimere den forventede levetid af filterjorden.
Slutteligt i rapporten er en vejledning udarbejdet, som beskriver, hvordan LAR-anlæg kan dimensioneres efter den hydrauliske belastning samt forbedre kvaliteten af regnvandsafstrømningen.
SprogDansk
Udgivelsesdato2020
Antal sider103
Ekstern samarbejdspartnerNIRAS A/S
Civilingeniør Anders Badsberg Larsen abl@niras.dk
Anden
ID: 333866398