Urban flood risk management of Østerå in Aalborg

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Saad Allah Ghassan Kassam
4. semester, Vand og Miljø (cand.polyt.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Dette projekt omhandler håndteringen af urban oversvømmelse som et resultat af åbningen af den nye kanal i Østerå i Aalborg.
For det første er der foretaget en vurdering af oversvømmelsesrisikoen for at evaluere de hydrauliske konsekvenser af den nye kanal og for at estimere sandsynligheden for oversvømmelse. Dette er gjort ved at implementere den nye kanal i Mike Urban 2017-software. Modellens startbetingelser er bestemt ved brug af målinger fra Østerå og Limfjorden samt historisk regndata. Dette er gjort med henblik på at forbedre modellens ydelse.
Resultatet viser, at åbningen af den nye kanal har en positiv effekt på oversvømmelsesomkostningerne og har en betydelig indflydelse på projektområdet, især ved at mindske det oversvømmede område i boligområdet i Karolinelund.
På baggrund af vurderingsresultatet er det dernæst undersøgt, om en bæredygtig løsning er mulig ved implementering af en kontrolsaktivitet for at håndtere oversvømmelsen forårsaget af afstrømningen fra boligområdet.
To forskellige scenarier er implementeret i Mike Urban modeller. Disse scenarier er simuleret og diskuteret.
Det første scenarie er baseret på en passiv kontrol, og det andet er baseret på en aktiv (lokal) kontrol.
Det er konstateret, at begge scenarier reducerer både oversvømmelse og de totale oversvømmelsesomkostninger tilstrækkeligt.
Afslutningsvis er løsningerne analyseret under fremtidige forhold for at undersøge effekten af klimaforandringer på projektområdet. Med udgangspunkt i resultatet er det konkluderet, at det er muligt at håndtere afstrømmet regnvand fra det omkringliggende opland i både nutidige og fremtidige scenarier ved implementering af kontrolscenarier.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato10 jun. 2020
Antal sider97
ID: 333880787