• Jonathan Fich
  • Kasper Fraenkel
4. semester, Bæredygtig Byudvikling, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Dette speciale undersøger hvordan en økosystembaseret tilgang, og mere specifikt, udnyttelsen af grønne tage, kan implementeres i større skala, som en del af byernes strategier til at blive mere resiliente mod konsekvenserne af de globale klimaforandringer. Udover disse konsekvenser forudser klimaforskere, at øgede nedbørsniveauer vil blive en fremtidig udfordring for især byer der er lokaliseret i Nordeuropa. I den forbindelse har grønne tage fået fornyet opmærksomhed de seneste par år. Denne teknologi har evnen til at bidrage med flere fordele i et bymiljø, hvor en større andel af tæt bebyggelse og strukturer udfordrer den plads, der er til rådighed for at økosystemtjenester kan være til stede i byen. Grønne tage blev valgt som et hovedfokus på baggrund af deres evner til ikke kun at være i stand til at tilpasse og begrænse klimarelaterede udfordringer, men også på grund af deres evne til at blive implementeret i områder med dårligt udnyttet plads, såsom på hustage. Gennem brug af teorien ‘Polycentric Governance’ er de drivkræfter, barrierer, netværker og værktøjer, der anvendes til enten at udvide eller hindre brugen af grønne tage i byerne, blevet identificeret og behandlet.. Analysen er blevet udfærdiget med baggrund i dette speciales problemformulering og følgende underspørgsmål, som har fungeret som analysekategorier gennem denne. Gennem resultaterne fra analysen, som blandt andet tæller hvordan de forskellige aktører bruger netværker, og hvor stor en rolle de har, blev det muligt at kunne sammensætte den samlede viden i et samlet framework. Frameworket er blevet struktureret gennem en udelukkende kvalitativ dataindsamling og kan bruges til at foreslå, hvordan både offentlige og private aktører kan samarbejde for at sikre, at en større mængde økosystemtjenester bliver en del af det fremtidige bylandskab. Dette er gennemført på en måde, der gør det muligt at skabe et framework for en succesfuld implementering af grønne tage. Ydermere er dette framework også ment som et værktøj der kunne bruges til at observere hvordan de mange dokumenterede fordele ved grønne tage kan bidrage til at øge urban resiliens. Ved at kombinere disse med et ‘Polycentric Governance’ perspektiv, er det efter forfatternes opfattelse en valid og tilpasselig tilgang til at kunne øge chancerne for succesfuld implementering og udnyttelse af økosystemtjenester.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato4 jun. 2020
Antal sider137
ID: 333545830