• Marcus Zweiniger
Denne forskningsrapporteren handler om relevansen af ​​begrebet "universelt design", i forhold til arkitektur, og i forhold til menneskelig sorg. Den avprøver antagelsen om, at universelt design kan være et konceptmæssigt værktøj i forhold til anden viden, der er rettet mod designfaget..

På den ene side konkluderer opgaven, at universelt design har funktionalitet som et strategisk koncept i forskellige sammenhænge, ​​og at det kan forstås som et eksempel på, hvordan man kan prøve viden fra forskellige teorier. På den anden side er forskningen at synliggøre nogle konkrete designelementer, der karakteriserer arkitektur, der relaterer til sorg og dødelighed.

Af særlig betydning er resultater, som er baseret på deres betydning i forhold til forskellige akademiske baggrunde.

Afhandlingens centrale fund er baseret på en analyse af tre forskellige arkitektoniske eksempler og en efterfølgende diskussion af analysen i forhold til en teoretisk ramme, der beskæftiger sig med spørgsmålene om lighed, sorg, arkitektur og universelt design.
SprogNorsk
Udgivelsesdato3 jun. 2019
Antal sider40
ID: 305029705