• Søren Pedersen
4. semester, Musik (cand.mag.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
I specialet undersøger jeg, hvad der får unge anno 2017 til at deltage i højskolesangaftener. I specialet undersøger jeg specifikt 1) hvad synger de unge?, 2) hvorfor synger de unge? og 3) Hvad er en god højskolesang for de unge?. I specialet har jeg indsamlet sangønsker ved 17 sangaftener og lavet statistisk databehandling heraf. Derudover har jeg lavet et fokusgruppeinterview med 4 unge. Svaret på spørgsmål 1 blev, at de unge i højere grad vælger et rytmisk og moderne repertoire og i mindre grad et klassisk og ældre repertoire. Hvad angår spørgsmålet om de unges bevæggrunde for og udbytte ved deltagelse i højskolesangaftenerne viser det sig, at de vægter disse tre temaer: Danskhed, samvær og eksistens. Den gode højskolesang er for de unge en sang, der ikke er for let og ikke er for svær og ønsker. Derudover mener fokusgruppedeltagerne, at der i en kommende udgave af Højskolesangbogen kom flere sange med inden for genrerne folk og pop/rock.
SpecialiseringsretningAlmen Musik
SprogDansk
Udgivelsesdato6 mar. 2020
Antal sider49
ID: 328953819