Undervurderede arealoplysninger, værdiansættelse af erhvervsejendomme

Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  • Rasmus Guldager Hansen
  • Jeanette Skovdal Haenschke Larsen
4. semester, Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Udgangspunktet for indeværende kandidatafhandling er anvendelsen af arealoplysninger omkring det bebyggede areal både med regulative, administrative og rettighedssikrende formål. Da der er konstateret fejl i de registrerede arealangivelser i Bygnings- og Boligregistret er dog fundet aktuelt at undersøge risikoen ved anvendelsen af disse arealoplysningerne og hvilke konsekvenser eventuelle fejlagtige arealoplysninger kan have værdiansættelsen af erhvervsejendomme, da der er konstateret at knytte sig væsentlige værdier hertil, både samfundsmæssigt og for de erhvervsdrivende.

Med afsæt i en teoretisk/empirisk forståelsesramme suppleret af en undersøgelse af erhvervsejendomsmarkedet og ejendomsbestanden søges det således at påvise en reel risiko for forekomsten af fejl i arealoplysninger i BBR ved eksempler fra praksis. I forlængelse heraf klarlægges endvidere økonomiske og juridiske risikobetragninger ved anvendelsen af disse arealoplysninger i værdiansættelsen.
Med afsæt i disse risikobetragtninger foretages en vurdering og diskussion af hvilke konsekvenser anvendelsen af fejlagtige arealoplysninger kan have relativt til formålene med værdiansættelsen af erhvervsejendommene, samt hvilke incitamenter, der således er for at sikre korrektheden af arealoplysningerne for at imødekomme disse konsekvenser.
Dette vurderes at kunne bidrage til optimering af administrationen af mange ejendomsbesidderes ejendomsporteføljer og ligeledes udgøre et væsentligt rådgivningsgrundlag for landinspektøren i en lang række af dennes kerneopgaver.
SprogDansk
Udgivelsesdato8 jun. 2018
Antal sider71
ID: 280590066