Undersøgelse af vejbedes funktion over tid

Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  • Peter Overvad Jensen
4. semester, Vand og Miljø (cand.polyt.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Dette projekt skal undersøge og belyse, hvordan infiltrationsbedes funktionsevne nedsættes over tid. Til at forudsige den sedimentbelastning, som infiltrationsbedene er udsat for er der foretaget en række opsamlingsforsøg, dermed er det muligt at forudsige hvor meget sediment der opbygges på overfladen i tørvejrsperioder. Det opsamlede sediment er opdelt i partikelfraktioner og de enkelte fraktioner er undersøgt for koncentrationer af seks velkendte tungmetaller i afstrømmet vejvand. Undersøgelsen viste en klar tendens af at de mindste partikelfraktioner havde de største koncentrationer. Der er efterfølgende opstillet to forskellige forsøg, for at finde en relation imellem nedsættelsen af hydraulisk ledningsevne og mængden af afstrømmet sediment. Der er opstillet et forsøg, hvor vandsøjletrykket over tid er målt ved konstant vandtilførsel og dosering af sediment. Det er desuden undersøgt, hvilken effekt afdræningen har på, om hvorvidt sedimentet bliver trukket længere ned i filtermaterialet eller om det stadigvæk kun danner et klogningslag oven på filteret. Dette er undersøgt, ved at 3D-scanne intaktprøver efter endt forsøg og her viste scanninger klare indikationer på et dybere klogningslag. Resultater fra forsøg og observationer og målinger fra et kantstensbed i Bredballe er sammenfattet i en numerisk infiltrationsmodel, der kan beskrive vandstande og infiltrationsmængder. Ud fra forsøgene med reducering af hydraulisk ledningsevne er der også indarbejdet et modul, der reducerer den hydrauliske ledningsevne på baggrund af stofbelastningen. Da der ikke foreligger længerevarende dataserier af hydraulisk ledningsevne for kantstensbedet er der foretaget en Monte Carlo analyse, for at belyse usikkerheden i infiltrationsmodellen.
SprogDansk
Udgivelsesdato10 jun. 2015
Antal sider82
ID: 213889691