• Tatiana Hoberg
  • Neeraja Sri Murugan
  • Susanne Badsberg
4. semester, Klinisk Videnskab og Teknologi, Kandidat (KVT) (Kandidatuddannelse)
Introduktion: Patienter med kroniske smerter behandles ofte ens i sundhedsvæsenet uden differentiering af, hvilke centrale smertemekanismer, der er påvirkede. Ved at skelne mellem mekanismerne vil behandlingen heraf kunne målrettes. Temporal summation (TS) og conditioned pain modulation (CPM) er smertemekanismer, der er påvirkede ved flere kroniske smertetilstande, men interaktionen imellem de to mekanismer er sparsomt belyst. Formålet med dette studie er at undersøge interaktionen hos raske forsøgsdeltagere før og under delayed onset muscle soreness (DOMS).

Metode: 20 raske forsøgsdeltagere (10 mænd og 10 kvinder, gennemsnitsalder 28,9±8,52 år) deltog i fire forsøgs-sessioner. DOMS blev induceret i musklerne quadriceps femoris og triceps surae i randomiseret rækkefølge. Forsøgsdeltagerne blev undersøgt ud fra randomiserede quantitative sensory testing (QST) paradigmer med håndholdt tryk algometer og computer-kontrolleret cuff algometer.

Resultater: DOMS blev detekteret perifert ved kvantificering med håndholdt algometer, men ikke med cuff-algometer. Visuel analog skala (VAS) score under TS steg før og under DOMS. Pressure pain threshold faldt under CPM. Ved quadriceps femoris var der signifikant forskel for VAS score under TS før (p<0,01) og under CPM (p<0,05) både før og under DOMS. Ved triceps surae var der signifikant forskel på VAS score for TS under CPM (p<0,001) under DOMS, men ikke før (p<0,146).

Diskussion/konklusion: TS inhiberes af CPM i det raske smertesystem. Det smertefulde respons af TS under DOMS blev intensiveret, hvilket indikerer at centrale mekanismer kan spille en rolle i facilitering af smerter. Resultaterne tyder på, at interaktionen mellem CPM og TS ændrede sig under DOMS. Der er behov for yderligere kliniske studier omkring interaktionen mellem TS og CPM.

Keywords: Temporal summation, conditioned pain modulation, delayed onset muscle soreness, quantitative sensory testing.
SprogDansk
Udgivelsesdato3 jun. 2014
Antal sider87
ID: 198461408