• Katrine Bugge
4. semester, Nanobioteknologi (cand.polyt.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Det overordnede tema for dette studie er lipid transport-proteiner (LTP’er) fra planter tilhørende Brassicaceae familien. Projektet består at to dele.
Den første del af projektet omhandler LTP5 og LTP8 fra A. thaliana, som har usædvanlige LTP pI’er på henholdsvis 11 og 5. 3D modeller af disse proteiner blev konstrueret vha. homologi
modellering, og beregning og visualisering af deres elektrostatiske potentialer blev udført. Betydelige forskelle mellem disse blev observeret, hvilket antyder at de to proteiner med meget ens foldninger har forskellige virkningsmekanismer. LTP5 og LTP8 blev forsøgt produceret i forskellige stammer af P. pastoris. En meget lille mængde LTP5 blev detekteret i koncentreret overskydende kultur medie fra et af protein-udtrykningerne, og dette blev vist at det formodede LTP5 havde antimikrobiel aktivitet imod B. subtilis. Generelt var ophobningen af LTP5 og LTP8
i protein-udtrykningerne, som blev udført under forskellige eksperimentelle betingelser, ikke i en detekterbar mængde, og karakterisering af de to proteiner var derfor ikke mulig indenfor
tidsrammen.
I den anden del af projektet blev protokoller for udtrækning og isolering af formodede LTP’er fra kål udviklet. De udviklede protokoller er anset som anvendelige til isolering af LTP’er
fra kål, men betydelige forbedringer mht. udbytte og produktionsmængde blev fundet nødvendige. Det blev konkluderet at tre forskellige medlemmer af LTP 1 familien med forskellig
vævsspecificitet blev identificeret og delvist isoleret vha. de udviklede protokoller. Lipid transfer aktivitetsassay blev udført for at bekræfte at proteinerne var ægte LTP’er, men resultaterne
heraf forblev tvetydige pga. eksperimentelle usikkerheder. Ingen antimikrobiel aktivitet kunne detekteres imod fire testede mikrober vha. assays med lave koncentrationer af de formodede
LTP-fraktioner.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato13 jun. 2012
Antal sider139
ID: 65242450