Uheldsmodel for cykler i vigepligtsregulerede kryds i byer

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Mathias Hoffmann Feldens
4. semester, Veje og Trafik, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Dette kandidatspeciale undersøger, om det er muligt at finde sammenhænge mellem trafik- og designvariable og uheldstætheden for cykler i vigepligtsregulerede kryds i byer, ved hjælp af en uheldsmodel. Uheldsmodellen er opstillet som en negativ binomial fordelt regressionsmodel med log-link funktion.
Grundet stor underrapportering af lette trafikanter i de politiregistrerede uheld, er modellen baseret på en kombination af politi-registrerede uheld og uheld fra det udvidede skadestueregister. I modellen indgår der 257 flerpartsuheld med minimum én cykel fra 149 krydsobservationer i 144 vigepligtsregulerede kryds i Aarhus og Odense.
Med uheldsmodellen kan det forventede antal flerpartsuheld med minimum én cykel beregnes. Med Empirical Bayes metoden kan regressionseffekten estimeres og det estimerede antal flerpartsuheld med minimum én cykel kan dermed ligeledes udregnes.
Resultaterne viser, at længdefaldet på primærvejen, samt tilstedeværelsen af sekundærhelle og skillerabat, medfører en øget uheldstæthed.
Modellen forklarer 71,4 % af den systematiske variation i uheldsforekomsten.
SprogDansk
Udgivelsesdato9 jun. 2023
Antal sider124
Ekstern samarbejdspartnerUlykkes Analyse Gruppen, Odense Universitetshospital
Jens Lauritsen jens.lauritsen@rsyd.dk
Anden
Aarhus Kommune
Martin Løv Simonsen sloma@aarhus.dk
Anden
ID: 533734275