Udvikling og Evaluering af Multiplatform Systemer til Præhospital Indsats

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Lasse Høgh
  • Rasmus Flyger Berg Andersen
4. semester (INF10 - speciale), Informatik, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Denne rapport omhandler en undersøgelse af hvorledes der skabes og fastholdes brugbarhed i multiplatform systemer. Med udgangspunkt i problemformuleringen er der i rapporten lavet et litteraturstudie af, hvilke emner der behandles omkring brugbarhed på multiplatform systemer i litteraturen. Dernæst følger en beskrivelse af udviklingen af et multiplatform system, Ajour, som udvikles ved hjælp af Contextual Design, og implementeres i C# i en Tablet PC-udgave, og en udgave til Pocket PC. Endelig laves der et eksperiment, hvor Ajour-systemet og multiplatform systemet amPHI testes af en gruppe falckreddere, med henblik på at se, om der er bestemte brugbarhedsproblemer, der er typiske for de to typer platform. Projektet afsluttes med en konklusion, som samler op på resultaterne af projektets tre faser, og beskriver de resultater der er kommet ud af projektet.
SprogDansk
Udgivelsesdatojun. 2005
ID: 61065092