Udvikling i offshore vindmølleindustrien: Tendenser, best practce og modning

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Martin Fuglsang
  • Helene Rudbæk Andersen
4. semester, Byggeledelse (cand.polyt.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Dette kandidatspeciale omhandler tendenserne i offshore vindmølleindustrien specielt med fokus på samarbejde og best practice med det formål at finde forbedringstiltag i industrien.

Offshore vindmølleindustrien har vokset sig større og større inden for de seneste 20 år. Dette er samtidig med til, at industrien har gennemgået en meget stor udvikling både teknologisk men også kompetencemæssigt ved at bestå af en række forholdsvis uerfarne aktører inden for offshore, der har skullet finde frem til, hvordan denne nye industri kan håndteres bedst muligt.
Dette har betydet, at der er opstået en række forskellige tendenser i løbet af industriens relativ korte levetid.
Disse tendenser vil i denne opgave blive kortlagt og analyseret for at lede frem til, hvad der har ført til disse mange tendenser, hvordan aktørerne forholder sig til dem, og hvor der skal sættes ind for at bringe branchen ind på en mere moden kurs.
Løsningen på dette blev, at der er behov for et større samarbejde og en erfaringsopsamling og -deling på tværs af forsyningskæden. Dette skal ske, ved at der indgås strategiske partnerskaber mellem aktørerne i industrien, sådan at der kan opnås en bredere fælles forståelse af, hvad der er mest gavnligt for industriens videre udvikling.
SprogDansk
Udgivelsesdato4 jun. 2013
Antal sider91
ID: 77176996